Duke - The Fuqua School of Business

Faculty Directory

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W X Y Z - ALL

Xu  Jiang

Jiang, Xu

Assistant Professor

xu.jiang@duke.edu

p. +1.919.660.7928

Academic Area:

Accounting

Learn more:

Vita | Bio | Professional Page