PhD Profile

Chao Yang

Chao Yang

 

Contact Information:
Chao Yang
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
chao.yang@duke.edu