PhD Profile

Kyung Jin Kim

Kyung Jin Kim

 

Contact Information:
Kyung Jin Kim
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
kyungjin.kim@duke.edu